Design

Клъцни-срежи, само както аз си го мога

Асортимент от проекти в сферата на уеб и графичния дизайн. Някои смятат, че съм прекалено педантичен, а други, че полагам излишен труд, но като изключим визуалната част на нещата, за мен е също не по-маловажно (особено като става дума за уеб дизайн и файлове, с които ще работят front-end дивелъпъри) следното:

а.) отстоянията при сходните елементи или групи от елементи да са еднакви навсякъде във файла;

б.) ако ще ползваме грид (bootstrap, да речем) да са отразени по действителен начин съответните padding и margin при колоните, тъй както биха изглеждали в реалния проект;

в.) да не предавам на хората .psd, в което имаме ~500 лейъра, всеки от които се казва Layer 10, Layer 50, Smart Object 1, Gradient Map 345... и т.н. - схващате идеята; всичко е хубаво да си е структурирано в папки със съответните имена, където и самите слоеве да си имат своите адекватни обозначения

Вижте още

Изследвайте и другите творчески дялове от мозъка на J D'Bones:

[unex_ce_button id="content_sywbmt2tp" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="14px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="0" button_bg_color="#283891" button_padding="3em 7em 3em 7em" button_border_width="2px" button_border_color="#283891" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#283891" button_text_spacing_hover="0" button_bg_hover_color="transparent" button_border_hover_color="#283891" button_link="http://jdbones.com/contact/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]Свържете се[/ce_button]

Безсмислена синя лента

Просто защото стои много добре и се слива перфектно с фуутъра. Но, все пак, можете да използвате полето по-долу за да се АБОНИРАТЕ. Без грам спам - обещавам! По този начин ще научавате първи за нови проекти, вкусни рецепти, забавни истории, словоизлияния и други мъдрости, които главата ми роди. Всъщност, дали е спам или не, май се крепи на субективна преценка. Е, бъдете субективни и сами преценете.

[unex_ce_mailchimp id="content_673uhfneb,column_content_9hx9tbh9u" placeholder_text="E-Mail Address" alignment="center" button_position="inline" button_spacing="0px" input_placeholder_color="#888888" input_width="span3" input_text_align="center" input_text_color="#222222" input_bg_color="#ffffff" input_padding="20px 30px 20px 30px" input_border_width="0px" input_border_color="transparent" input_border_radius="0px" input_placeholder_color_mouseover="#444444" input_text_color_mouseover="#222222" input_bg_color_mouseover="#ffffff" input_border_color_mouseover="#ffffff" input_font_size="18px" input_font="regular" button_text="ИСКАМ!" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#101a52" button_padding="24px 30px 21px 30px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#00131e" button_border_hover_color="#ffffff" has_container="" in_column="1"]//twitter.us2.list-manage.com/subscribe/post?u=7c2a4bf7295020349a214604a&id=09d0ea3ccc[/ce_mailchimp]